Het prille begin  april 2013
 
En nu ! Decemcer 2013
Ik denk dat we trots kunnen
 zijn op ons koor.
Optreden in Bussum
Leuk !
           Effe blazen Piet
    
         Optreden in de Toonladder

Optreden in Kolkzicht Almere